Giới thiệu tập đoàn HÀ YẾN

Công ty cổ phần Hà Yến - Ngọn lửa tiên phong trong lĩnh vực bếp và giặt là công nghiệp. Cung cấp các giải pháp tổng thể về các thiết bị bếp công nghiệp phù hợp nhu cầu khách hàng

Nhà máy sản xuất Hà Yến có qui mô lớn nhất trong ngành bếp ở Việt Nam, áp dụng các phương thức quản lý tiên tiến như HTQLCL ISO 9001, phương thức quản lý 5S của Nhật Bản
sitemap điều hướng