Nhà máy Tân Hà Phát được thiết kế với quy trình sản xuất tinh gọn, chuyên môn hóa cao, được trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và sản xuất nhằm tạo sự đồng bộ, tăng tính kết nối và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các công đoạn giúp giảm thiểu thời gian hao phí do di chuyển và thời gian chờ đợi, đồng thời quản lý chính xác chất lượng sản phẩm hoàn thiện theo đúng tiêu chuẩn sản phẩm.