Các dòng sản phẩm OEM của Hà Yến luôn tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu, qui định về an toàn điện, an toàn gas; đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm HACCP, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Hà Yến đã xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cũng như lựa chọn nhà cung cấp đủ năng lực để đảm bảo mang đến khách hàng những sản phẩm chất lượng cao.

Thông tin chuyên ngành