Các sản phẩm thiết bị lạnh được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn cao và được kiểm soát đầu ra nghiêm ngặt với mục tiêu mang đến thị trường thiết bị bếp công nghiệp Việt Nam những sản phẩm giúp cho các khu bếp nhà hàng tiết kiệm tối đa chi phí vận hành, đảm bảo an toàn cũng như dễ dàng sử dụng và thân thiện với môi trường.

TỦ QUẦY BAR 3 CÁNH

TỦ QUẦY BAR 3 CÁNH

Mã: BC-135-30GD
TỦ QUẦY BAR 2 CÁNH

TỦ QUẦY BAR 2 CÁNH

Mã: BC-90-20GD
TỦ QUẦY BAR 1 CÁNH

TỦ QUẦY BAR 1 CÁNH

Mã: BC-60-10GD
BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH

BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH

Mã: TP6-180-30GD
BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH

BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH

Mã: TP7-180-30GD-GN
BÀN LẠNH 2 KÍNH

BÀN LẠNH 2 KÍNH

Mã: TP6-135-20GD
BÀN LẠNH 2 CÁNH KÍNH

BÀN LẠNH 2 CÁNH KÍNH

Mã: TP7-135-20GD-GN
BÀN ĐÔNG 3 CÁNH

BÀN ĐÔNG 3 CÁNH

Mã: TN6-180-30SD
BÀN LẠNH 3 CÁNH

BÀN LẠNH 3 CÁNH

Mã: TP6-180-30SD
BÀN ĐÔNG 2 CÁNH

BÀN ĐÔNG 2 CÁNH

Mã: TN6-135-20SD
BÀN LẠNH 2 CÁNH

BÀN LẠNH 2 CÁNH

Mã: TP6-135-20SD
Thông tin chuyên ngành