BÀN BÁT SẠCH

serial Product details Characteristics
1 Clean dish table with rack shelf and solid undreshelf diswasher connected 1700x900x970
2 Clean dish table diswasher right connected 1500x900x750
3 Clean dish table w/o undreshelf 1500x7500x950

 

Thông tin chuyên ngành