Thư phát động cuộc thi triển lãm nội bộ

Ngày đăng: 09/01/2014, 09:00:00

THƯ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRIỂN LÃM NỘI BỘ

CHỦ ĐỀ “PHONG CÁCH NGƯỜI HÀ YẾN”

Thân gửi anh chị em cán bộ công nhân viên Hà Yến

Để toàn thể Anh chị em CBCNV hiểu về Công ty, hiểu về các phòng ban liên quan cũng như công việc của các đồng nghiệp;

Với ý nghĩa xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cởi mở - Chân thành - Đoàn kết, đề cao Triết lý kinh doanh và Phương châm ứng sử của Công ty;

 Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban tổ chức xin phát động cuộc thi Triển lãm nội bộ với chủ đề “Phong cách người Hà Yến”.

1. Thành phần tham dự: toàn bộ các Phòng/Tổ (bao gồm cả Nhà máy & HYI), chia làm các đội tham gia như sau:

* Nhà máy:

Văn phòng Giám đốc  Tổ Inox
P. Tài chính - Kế toán  Tổ Bếp
P. Phát triển kinh doanh          Tổ Phôi                              
P. Kỹ thuật (thiết kế + FMP)    Tổ Hoàn thiện
Kế hoạch - Kho   Tổ QL&LR
Tổ KCS  

* HYI:

P. MS1    P. Dự án
P. Lắp đặt - Dịch vụ P. Thiết kế              
 P. Kế toán                VPSG

2. Hình thức tham gia:

a. Mỗi bộ phận tự trang trí cho nơi làm việc của bộ phận mình với mục đích thể hiện:

- Đặc trưng công việc bộ phận mình đang thực hiện (theo chức năng nhiệm vụ);

- Thể hiện được tính cách, giá trị mà cả Phòng/Tổ đề cao;

- Mong muốn, hoài bão của từng thành viên và cả Bộ phận;

b. Hiện vật trang trí: có thể bằng tranh/ảnh, 1 số sản phẩm handmade do chính Phòng/Tổ mình làm, một số tài liệu sưu tầm, một số hình ảnh của các thành viên có đóng góp lớn trong công việc của Phòng, lích sử hình thành Phòng/Ban,....

c. Mỗi bộ phận lựa chọn 1 Khẩu hiệu/Biểu tượng (Slogan/Icon) của bộ phận mình và chuẩn bị 1 bài thuyết trình về ý tưởng trang trí và Khẩu hiệu/Biểu tượng đó của phòng.

d. Mỗi bộ phận sẽ được tạm ứng một khoản kinh phí 300.000đ/bộ phận để chuẩn bị vật dụng trang trí.

3. Cách thức tính điểm:

  Kết quả  cuối cùng cho các Đội dự thi sẽ căn cứ dựa trên 50% tổng điểm trung bình của Ban Giám khảo chấm và 50% còn lại là tổng số phiếu bình chọn của khách tham quan.

4. Thông tin giải thưởng

01 giải “Ấn tượng” đáp ứng đầy đủ các tiêu chí

của Ban tổ chức

1.000.000 đồng

02 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:

Dành cho:

- Giải “Sáng tạo”

- Giải “Lôi cuốn”

500.000 đồng

5. Thời gian tổ chức

Thời gian bắt đầu cuộc thi: Từ 06/01/2014 - hết ngày 18/01/2014
Thời gian tổ chức triển lãm, chấm điểm và lấy kết quả bình chọn: Từ 20/01/2014 - hết ngày 24/01/2014
Thời gian công bố kết quả và trao giải:

Trong lễ Tổng kết năm

(dự kiến tháng 2/2014)

Mọi thông tin mời liên hệ:  Văn phòng giám đốc (Mrs. Tâm)

                                                                                                                                                          Hà nội, ngày 06/01/2014

                                                                                                                                                           Trưởng ban tổ chức

                                                            Nguyễn Thị Thanh Thủy

                                                                                                                                                                                 (đã ký)

Bài viết liên quan