Lễ kỷ niệm 20 năm Hà Yến Corp

Ngày đăng: 09/01/2014, 09:00:00

   

                                                                             

THÔNG BÁO

V/v: Lễ kỷ niệm 20 năm Hà Yến Corp.

Số:     /13-TBHY

 

  Kính gửi: Toàn thể CBCNV - Tập đoàn Hà Yến

  Văn phòng Giám đốc xin trân trọng thông báo:

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hà Yến Corp. Được sự chỉ đạo và cho phép của Tổng Giám đốc, VPGĐ tổ chức chuỗi hoạt động trong đó có :

                                   Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hà Yến Corp

* Mục đích: Nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển Công ty cổ phần Hà Yến, Tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc và khởi động thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014 - 2020.

* Ý  Nghĩa: Tri ân các CBCNV đã góp phần vào sự phát triển của Hà Yến, đồng thời là dịp giao lưu giữa các gia đình của toàn thể CBCNV đang làm việc tại Hà Yến, cũng như tạo niềm tin vào sự phát triển bền vững của Hà Yến trong tương lai. 

·        Thời gian: Từ 13h30 Ngày 22/02/2014

·        Thành phần:  - Toàn thể CBCNV Tập đoàn Hà Yến

                                   - Gia đình CBCNV đang làm việc tại Hà Yến

                                   - Các CBCNV cũ đã từng làm việc tại Hà Yến (Khu vực HN)

      (VPGĐ sẽ chuyển thư mời đến Gia đình CBCNV đang làm việc và CBCNV cũ )

·        Nội dung: VPGĐ sẽ thông báo lịch trình sau

·        Địa điểm: Tại Nhà máy - Công ty cổ phần Hà Yến

VPGĐ thông báo đến các đơn vị trong Tập đoàn được biết để cùng phối hợp tổ chức sự kiện thật chu đáo và thành công.

Rất mong các ACE và gia đình tham gia tích cực, góp phần vào sự thành công của chuỗi sự kiện này.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:                                     

-         Toàn thể CBCNV Hà Yến;

-         Lưu VPGĐ.

Ngày 14 tháng 02 năm 2014

Chánh VPGĐ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Bài viết liên quan