Nhà máy TOTO Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 16-01-2024 | 13:28:32

- Vị trí: Vĩnh Phúc - Việt Nam

- Loại công trình: Nhà máy

- TOTO là tập đoàn thiết bị vệ sinh hàng đầu tại Nhật Bản với mạng lưới phân phối phủ rộng khắp thế giới. Nhà máy vòi rửa TOTO Việt Nam tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư 100 triệu USD, diện tích đất sử dụng 10 ha. Quy mô sản xuất của nhà máy 1,9 triệu sản phẩm/năm, giải quyết việc làm cho 1.000 lao động.

Tập đoàn Hà Yến là đơn vị cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị bếp công nghiệp cho nhà máy TOTO Vĩnh Phúc.