Thi công - Lắp đặt

Ngày đăng: 05/01/2021, 09:10:00

Dịch vụ - Thi công Lắp đặt

1. Tư vấn thiết kế hệ thống bếp công nghiệp và giặt là công nghiệp cho:

a) Các khách sạn từ năm sao trở xuống

b) Các nhà hàng ăn uống

c) Các khu công nghiệp

d) Các trường học, bệnh viện