Diễn biến Lễ kỷ niệm 20 năm Hà Yến

Ngày đăng: 10/03/2019, 09:00:00

Diễn biến Lễ kỷ niệm 20 năm Hà Yến

Đại gia đình Hà Yến tham dự Lễ kỷ niệm 

Anh Em hai miền Nam Bắc tham gia trò chơi kéo co trước thềm buổi Lễ kỷ niệm

Ban Lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm cùng khách mời Synery Chapter - BNI

Thế hệ Hà Yến thứ 2 cám ơn những người sáng lập

Ban lãnh đạo cám ơn những ân nhân đã giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn nhất

Ban lãnh đạo cám ơn đại diện nhân viên cũ

 Lễ trao giải Cống hiến

 Lễ trao giải Ngọn lửa vàng

 Lễ trao giải Phát triển cá nhân

Lễ trao giải Tỏa sáng 

Lễ trao giải hiệu quả

 Lễ trao giải Triển lãm nội bộ

Lễ trao giải Sáng tác chủ đề 20 năm HYC

Lễ trao giải Thể dục thể thao Hà Yến Cup 

 Tiết mục Hành trình tuổi 20 của phòng MS1

HYI Hà Nội

Những người phụ nữ xinh đẹp HYC

Tập thể Phòng Phát triển kinh doanh

Tập thể văn phòng Sài Gòn

 

Bài viết liên quan