Chính sách chất lượng

Công ty Cổ phần Hà Yến cam kết “Thoả mãn mong muốn hợp lý của khách hàng ở mức cao nhất” để xứng đáng vị trí số 1 tại Việt Nam trong nghành sản xuất, cung cấp thiết bị bếp công nghiệp bằng cách đáp ứng các yêu cầu và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Mục tiêu chất lượng 2015   
1. Tỷ lệ khách hàng khiếu nại:  1%
2. Thời gian giao hàng:  7 ngày
3. Số quy trình được cải tiến:  17
4. Nhân sự hài lòng:   80%