Chính sách chất lượng

Công ty Cổ phần Hà Yến cam kết “Thoả mãn mong muốn hợp lý của khách hàng ở mức cao nhất” bằng cách đáp ứng các yêu cầu và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, xứng đáng vị trí số 1 tại Việt Nam trong nghành sản xuất, cung cấp thiết bị bếp công nghiệp.

Mục tiêu chất lượng 2017:  
1. Tỷ lệ khách hàng khiếu nại nhà máy: 2%
2. Tỷ lệ khách hàng tiềm năng mua hàng thành công: 4%
3. Tỷ lệ giao hàng chậm: 6%
4. Số lượng khách hàng xuất khẩu mới tăng thêm: 2