Logo Hà Yến
Content   ››   News

Change of address notification representative office in HCM City

 

Kính gửi: Quý khách hàng, Đối tác!

         To: Valued Customers, Partners!

Công ty TNHH MTV Kinh doanh TBCN Hà Yến xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đối tác trong thời gian qua.

We would like to thank you very much for your cooperation with Hayen so far.

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

We are pleased to announce the address changes of our Representative Office in Hochiminh City, as follow:

1.Thông tin giao dịch/Information:

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà DTC – 99A1 Cộng Hòa, Phường 4,Quận Tân  Bình, TP. HCM

Address: 5th floor, DTC Building – 99A1 Cong Hoa Str., Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC

Điện thoại/Tel: 08 3811 8925/ 38114641/ 3811 0612

Fax: 08 3811 6376

2.Thời gian thay đổi/Date of change: kể từ ngày/from 27/05/2016

Mọi thông tin liên lạc và hoạt động giao dịch với Văn phòng đại diện, Quý khách hàng và các đối tác vui lòng liên hệ theo thông tin giao dịch mới.

For further transaction, please contact us follow the above information.

Trân trọng!

Yours sincerely,

Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Kinh doanh TBCN Hà Yến

Representative Office of Hayen Ind., in HCMC  


* Other:
Content   ››   News


Sản phẩm
Tập đoàn Hà Yến
Tin tức
TAGS
::
What is stainless Steel SUS304?
:: Guide?
:: Application of Ozone ?
Slogan
 
We are not just proud but also aware of mission of the pioneer, the leader in the field of commercial kitchen and laundry equipment in Vietnam.
Cot ngang

Hayen Corporation
Business license No. 0100850096 issued by Department of Planning and Investment on December 8, 2008
Address: No.3, CN6 Block ( Road CN7 ), Tu Lie mind.Zone, Tu Liem North Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +84-24-3765 6979 Email: hayen-factory@hayencorp.vn
@ Copyright Hayen Corporation
Logo tập đoàn Hà yến